Privacy

1. Algemeen

We verheugen ons op uw bezoek aan onze website. Hieronder willen we u informeren over de omgang met uw gegevens volgens artikel 13 Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR).

Verantwoordelijk

Verantwoordelijk voor de volgende gegevensverzameling en -verwerking is Rödelbronn GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 8, 41199 Mönchengladbach, Duitsland, telefoon: +49 2166 96498-0, fax: +49 2166 96498-98, info(at)varisol.de.

Opslag van het IP-adres

We slaan het IP-adres van uw webbrowser strikt op voor een periode van zeven dagen, in het belang van het detecteren, beperken en elimineren van aanvallen op onze webpagina's. Na deze periode verwijderen of anonimiseren we het IP-adres. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f) GDPR.

Gebruiksgegevens

Wanneer u onze webpagina's bezoekt, worden zogenaamde gebruiksgegevens voor statistische doeleinden tijdelijk opgeslagen op onze webserver als een protocol om de kwaliteit van onze webpagina's te verbeteren. Dit record bestaat uit

• de pagina van waaruit het bestand werd aangevraagd,

• de naam van het bestand,

• de datum en tijd van de zoekopdracht,

• de hoeveelheid overgedragen gegevens,

• de toegangsstatus (bestandsoverdracht, bestand niet gevonden),

• de beschrijving van het type gebruikte webbrowser,

• Het IP-adres van de aanvragende computer, die wordt ingekort zodat de referentie van een persoon niet langer produceerbaar is.

De vermelde loggegevens worden alleen anoniem opgeslagen.

Persoonlijke gegevens

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Alleen het IP-adres is nodig om een ​​verbinding tot stand te brengen. Als persoonlijke gegevens (zoals naam, adres of e-mailadres) op onze website worden verzameld, gebeurt dit op vrijwillige basis. Deze gegevens worden alleen doorgegeven aan derden als u op zoek bent naar een VARISOL-dealer. We sturen uw aanvraag voor een dealer door naar de door ons aanbevolen dealer. Indien tussen u en ons een overeenkomst dient te worden opgesteld of inhoudelijk dient te worden gewijzigd, of indien u een verzoek bij ons neerlegt, verzamelen en gebruiken wij persoonlijke gegevens van u, voor zover dit noodzakelijk is voor deze doeleinden. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens voor zover nodig om u in staat te stellen de website te gebruiken (gebruiksgegevens). Alle persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen zolang dit noodzakelijk is voor het aangegeven doel (verwerking van uw aanvraag of uitvoering van een contract). Er wordt rekening gehouden met fiscale en commerciële bewaartermijnen. Indien de bevoegde autoriteiten, kunnen we in sommige gevallen bekend te maken van deze gegevens (inventarisatie data), voor zover intellectuele ten behoeve van de rechtshandhaving, de veiligheid, de gesetzli-chen taken van de grondwettelijke bescherming autoriteiten of de militaire afscherming dienst of voor de handhaving van rechten te voldoen Eigenschap is verplicht.

Richtlijn met betrekking tot het gebruik van onze gegevens

Het gebruik van de contactgegevens van onze colofon voor commerciële advertenties is uitdrukkelijk niet gewenst, tenzij we vooraf onze schriftelijke toestemming gegeven hebben of indien er reeds een zakelijke relatie bestaat. De overdracht van persoonlijke gegevens die u via onze website hebt verkregen, aan derden is niet gewenst.

2. Gegevensoverdracht

Gegevensoverdracht aan dienstverleners

In het kader van opdrachtverwerking volgens artikel 28 GDPR dragen wij uw gegevens over aan dienstverleners die ons ondersteunen bij de werking van onze website en de daaraan gerelateerde processen. Onze dienstverleners zijn strikt gebonden aan onze instructies en contractuele verplichtingen. De volgende dienstverleners worden door ons ingezet:

web-vision GmbH

An der Eickesmühle 38

41238 Mönchengladbach

Duitsland

Gegevensoverdracht aan derden

Wij dragen uw gegevens alleen over aan derden. Bijvoorbeeld aan kredietinstellingen voor het verwerken van betalingen of leveranciers om het contract met u te voldoen, op voorwaarde dat een gegevensbeschermingsrecht van verzending, bijvoorbeeld overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, lit. b), c), d) of f) GDPR.

Gegevensoverdracht aan andere landen

We verzenden soms persoonlijke informatie naar een ander land buiten de EU. In elk geval hebben we gezorgd voor een passend niveau van gegevensbescherming:

In het geval van Google Analytics (VS) volgt een passend niveau van gegevensbescherming uit de overeenkomstige deelname aan de Privacy Shield-overeenkomst (artikel 45, lid 1, GDPR).

3. Cookies

Voor onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die kunnen worden opgeslagen en gelezen op uw device. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen sessiecookies, die weer worden verwijderd zodra u uw browser sluit en permanente cookies, die buiten de individuele sessie worden opgeslagen. Cookies kunnen gegevens bevatten die het mogelijk maken om het gebruikte device te herkennen. In sommige gevallen bevatten cookies alleen informatie over bepaalde instellingen die niet persoonlijk identificeerbaar zijn.

We gebruiken cookies op onze websites. De verwerking is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lid f) GDPR en in het belang om de gebruikersbegeleiding te optimaliseren en de presentatie van onze website aan te passen. U kunt uw browser dusdanig instellen dat u wordt geïnformeerd over de plaatsing van cookies. Dit maakt het gebruik van cookies voor u transparant. U kunt ook op elk moment cookies verwijderen met de juiste browserinstelling en voorkomen dat er nieuwe cookies worden ingesteld. Houd er rekening mee dat onze webpagina's mogelijk niet optimaal worden weergegeven en dat sommige functies om technische redenen niet langer beschikbaar zijn.

Google Maps

Onze website integreert Google Maps om interactieve kaarten weer te geven wanneer u via "Contact" onze verschillende locaties opvraagt. Google Maps is een kaartservice die wordt aangeboden door Google Inc. (Google).

Wanneer toegang wordt verkregen tot het Google Maps-kaartmateriaal, worden permanente cookies ingesteld. Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van een bezoeker worden opgeslagen. Ze laten het toe informatie voor een bepaalde periode te bewaren en de computer van de bezoeker te identificeren. Voor een deel bevatten cookies alleen informatie over bepaalde instellingen die niet persoonsgebonden zijn. Uw browser kan zo worden ingesteld dat u wordt geïnformeerd over de plaatsing van cookies. Dit maakt het gebruik van cookies voor u transparant.

De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats op basis van artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid f) GDPR. Ons legitieme interesse ligt daarin dat het voor u mogelijk gemaakt wordt om onze locaties te bereiken. Als u de routeplanner selecteert, wordt de routeplanner in een afzonderlijk venster geopend op https://www.google.com/maps.

Door kaarten van Google Maps te gebruiken, kan informatie over uw gebruik (met name het IP-adres van uw computer) worden verzonden naar en opgeslagen door servers van Google Inc. in de Verenigde Staten. We hebben geen invloed op de verdere verwerking van gegevens door Google Inc. We gebruiken uw gegevens niet om een ​​gebruikersprofiel van u te maken.

Als u het niet eens bent met de gegevensverwerking door Google Inc., gebruik dan alstublieft de routeplanner niet of deactiveer de JavaScript-functie in uw browser. Voor meer informatie, zie de gebruikersbepalingen van Google Maps, in te zien rechts onder op de Google Maps-kaart of via https://www.google.com/intl/de-DE_DE/help/terms_maps.html.

4. Google Analytics

Om onze website naar wens te ontwerpen, creëren we pseudonieme gebruiksprofielen met behulp van Google Analytics. In dit geval maakt Google Analytics gebruik van cookies die op uw device kunnen worden opgeslagen en door ons kunnen worden uitgelezen. Op deze manier kunnen we terugkerende bezoekers herkennen en als dusdanig tellen. Gegevensverwerking vindt plaats op basis van legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid f) GDPR voor de hierboven beschreven doeleinden.

De informatie die door de cookies wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Aangezien wij de IP-anonimisering op deze website hebben geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google voor landen binnen de lidstaten van de Europese Unie afgekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS (door deelname van Google aan het Privacy Shield is een passend niveau van gegevensbescherming volgens artikel 45, paragraaf 1 DS-GVO aanwezig) overgedragen en daar pas afgekort. We hebben bovendien een overeenkomst voor contractafhandeling met Google Inc. (VS) volgens artikel 28 DS-GVO afgesloten. Derhalve mag Google alle informatie alleen onder strenge voorwaarden, zoals omschreven in de overeenkomst, gebruiken om de werking van onze website voor ons te evalueren en verslagen over de website-activiteiten samen te stellen.

U kunt het creëren van pseudonieme gebruikersprofielen op elk moment tegengaan. Gebruikt u hiervoor een van de volgende mogelijkheden:

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door het doorvoeren van een wijziging in de instellingen van uw browsersoftware; u dient er echter rekening mee te houden dat wanneer u deze wijziging doorvoert, u mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

U kunt het verzamelen van de gegevens die door de cookies en op basis van uw gebruik van de website gegenereerd worden, door Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, indien u de browser-plugin, verkrijgbaar onder de hierna volgende link, downloadt en installeert.

Bovendien kunt u het verzamelen van gegevens door Google Analytics verhinderen, indien u op de hierna volgende link klikt. Er wordt dan een cookie geplaatst, die het toekomstige registreren van uw gegevens bij een bezoek aan deze website verhindert.

Klik hier om de verwerking van uw gegevens door Google Analytics te voorkomen.

5. Google AdWords Conversion-Tracking

Deze website maakt gebruik van de functie "Google AdWords Conversion Tracking" van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google"). Google AdWords Conversion Tracking maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website wordt geanalyseerd, wanneer u op een Google-advertentie heeft geklikt. De cookies zijn maximaal 90 dagen geldig. Persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen. Zolang de cookie geldig is, kunnen Google en wij als eigenaar van de website zien dat u op een advertentie heeft geklikt en een specifieke bestemmingspagina heeft bereikt (bijvoorbeeld een bevestigingspagina voor bestellingen, aanmelding voor een nieuwsbrief). Deze cookies kunnen niet via meerdere websites door verschillende AdWords-deelnemers gevolgd worden. De cookie genereert conversiestatistieken in Google AdWords. Deze statistieken omvatten het aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt. Daarnaast wordt geteld hoeveel gebruikers naar een bestemmingspagina zijn gekomen die is getagd met een 'conversietag'. De statistieken bevatten echter geen gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd.

De verwerking is gebaseerd op artikel 6 par. 1 par. 1 lid. f) GDPR en wordt gebruikt om het succes van advertenties te kunnen evalueren. U kunt het verwerken van gegevens ook tegengaan. U kunt het opslaan van cookies op uw harde schijf voorkomen door de instellingen van uw browser aan te passen. Houd er echter rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website maximaal kunt gebruiken. Meer informatie met betrekking tot het privacybeleid van Google en hoe Google conversiegegevens gebruikt vindt u via de volgende link: https://support.google.com/adwords/answer/93148?ctx=tltp,http://www.google.de/policies/privacy/.

6. Uitleg over de beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens tegen ongewenste toegang zo volledig mogelijk te beschermen, nemen wij technische en organisatorische maatregelen. Op onze website wordt een methode gebruikt die gegevens versleutelt. De gegevens die u opgeeft, worden via internet via TLS-codering van uw computer naar onze server en vice versa overgebracht. U herkent dit aan het feit dat het symbool van het slotje in de statusbalk van uw browser is gesloten en dat de adresbalk met https:// begint.

7. Nieuwsbrief

U ontvangt onze nieuwsbrief op basis van paragraaf 7 lid 3 UWG resp. artikel 6 lid 1 zin 1 lit f) DSGVO. Deze voorwaarden zijn van toepassing wanneer we in samenhang met de verkoop van een van onze producten (of diensten) van onze klanten hun e-mailadres hebben ontvangen, wij dit adres voor direct marketing voor soortgelijke producten of diensten van ons bedrijf gebruiken, de klanten het gebruik ervan niet tegengegaan zijn en de klanten bij het opgeven van het e-mailadres en bij het gebruik ervan er duidelijk op worden gewezen dat zij de toestemming voor het gebruik van het e-mailadres op elk moment kunnen intrekken, zonder dat hiervoor andere dan de verwerkingskosten volgens de basistarieven ontstaan. Het ligt in ons legitieme belang u te wijzen op aanbieden met betrekking tot zonneschermen, reserveonderdelen of verzorgingsproducten. Om onze nieuwsbrief te kunnen optimaliseren, wordt de termijn van openen van de nieuwsbrief en het tijdstip waarop de nieuwsbrief geopend is vastgelegd. Indien de volgende interactie langer dan vijf jaar geleden is, wordt uw e-mailadres uit de verzendlijst van de nieuwsbrief gewist.

Uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres voor de nieuwsbrief kan op elk moment worden ingetrokken. Indien u in de toekomst geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u zich op elk gewenst moment uitschrijven door een e-mail te sturen naar info@varisol.de.

8. Contactformulier

U hebt de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een webformulier. Om van ons contactformulier gebruik te kunnen maken, hebben we uw e-mailadres nodig. Andere gegevens kunt u invullen, dit is echter niet noodzakelijk.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid b) resp. f) GDPR. Uw gegevens worden alleen verwerkt om uw verzoek te beantwoorden en vervolgens verwijderd. Op grond van artikel 21 GDPR heeft u het recht om hierop bezwaar te maken. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

9. Sollicitaties per e-mail 

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de geldende voorschriften voor gegevensbescherming op basis van § 26 BDSG. Wij verwerken de gegevens die u ons meedeelt als onderdeel van uw sollicitatie per e-mail uitsluitend met het doel sollicitanten te selecteren. Gegevensverwerking voor andere doeleinden vindt niet plaats.

U bepaalt zelf de hoeveelheid van de gegevens die u ons voorlegt als onderdeel van uw sollicitatie per e-mail. Sollicitaties per -email worden elektronisch doorgestuurd naar onze personeelsafdeling en daar zo snel mogelijk verwerkt. De gegevens worden versleuteld verzonden. In de regel worden aanvragen doorgestuurd naar de hoofden van de verantwoordelijke gespecialiseerde afdelingen binnen ons bedrijf. Uw gegevens zullen niet aan anderen worden verstrekt. Uw gegevens worden binnen ons bedrijf vertrouwelijk behandeld. Wanneer u heeft gesolliciteerd en u bent niet aangenomen, dan zullen uw gegevens na een termijn van 3 maanden worden gewist.

Indien wij uw sollicitatie ook voor andere of toekomstige vacatures mogen gebruiken, verzoeken wij u dit bij uw sollicitatie te vermelden. We zullen uw gegevens dan op basis van artikel 6 par. 1 blz. 1 lid a) GDPR verwerken.

10. Dealersectie

In onze met een wachtwoord beschermde dealersectie hebben wij nuttige informatie voor onze dealers klaar staan. Van promotiemateriaal tot technische tekeningen, handleidingen en meer, wij bieden u eersteklas ondersteuning. Als geregistreerde dealer is bovendien aanvullend materiaal beschikbaar op de openbare pagina's, zoals bijvoorbeeld bij de FAQ en de downloads (dit aanvullend materiaal is alleen zichtbaar wanneer u bent ingelogd). Wanneer u zich voor het eerst aanmeldt voor de dealersectie, hoeft u alleen de gegevens in te voeren die nodig zijn om u als dealer te kunnen identificeren. Als u zich registreert, volstaat het om uw e-mailadres en het wachtwoord in te voeren dat u hebt geselecteerd. De gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid f) GDPR voor onze legitieme belangen, u de dealersectie vrijwillig aan te kunnen bieden en op artikel 6 paragraaf 1, zin 1, lid b) GDPR ter uitvoering van de overeenkomst.

11. Uw rechten als gebruiker

Bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens verleent de GDPR u bepaalde rechten als websitegebruiker:

11.1. Recht op informatie (art. 15 van de GDPR):

U heeft het recht om te vragen om een bevestiging of persoonlijke gegevens die betrekking hebben op u zullen worden verwerkt. Indien dit het geval is, heeft u het recht op informatie over deze persoonlijke gegevens en op de in artikel 15 GDPR afzonderlijk opgesomde informatie.

11.2. Recht op rectificatie en annulering (art. 16 en 17 GDPR):

U hebt het recht om onmiddellijk correctie van onjuiste persoonlijke gegevens die betrekking hebben op u en, indien nodig, voltooiing van onvolledige persoonlijke gegevens te eisen.

U heeft eveneens het recht om te eisen dat persoonlijke gegevens die betrekking hebben op u onverwijld worden verwijderd, wanneer één van de redenen zoals in detail vermeld in artikel 17 GDPR van toepassing is. Bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de nagestreefde doelen.

11.3. Recht op beperking van verwerking (art. 18 GDPR):

U heeft het recht om de beperking van de verwerking te eisen, wanneer een van de in artikel 18 GDPR opgesomde voorwaarden van toepassing is. Bijvoorbeeld wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, voor de duur van een mogelijke toetsing.

11.4. Recht op gegevensoverdracht (art. 20 GDPR):

In bepaalde gevallen, zoals in detail vermeld in artikel 20 GDPR, heeft u het recht om persoonlijke gegevens die betrekking hebben op u te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat of om de overdracht van deze gegevens aan een derde partij te vragen.

11.5. Recht van bezwaar (art. 21 GDPR):

Worden gegevens op basis van artikel 6, paragraaf 1, paragraaf 1, lidf) GDPR verlangd (verwerking van gegevens ter bescherming van legitieme belangen), dan heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie. We zullen de persoonsgegevens dan niet langer verwerken tenzij er kennelijk zwaarwegende, legitieme redenen zijn voor verwerking die opwegen tegen de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking met het oog op het afdwingen, nastreven of verdedigen van juridische claims.

11.6. Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit

Op basis van artikel 77 GDPR heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens is strijd is met de voorschriften inzake gegevensbescherming. Het recht op beroep kan in het bijzonder bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk worden ingediend. 

12. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

datenschutz süd GmbH

Wörthstr. 15

97082 Würzburg

Duitsland

office(at)datenschutz-sued.de

Naar boven